| HOME |

Uw organisatie is gefuseerd of gaat fuseren.
Spannend. Zeker omdat uit recente cijfers blijkt dat slechts 1 op de 10 fusies ook echt succesvol is. Het falen van een fusie wordt meestal geweten aan cultuurverschillen tussen de fusiepartners. Dat is somber, maar het kan nog somberder. Professor Schenk (hoogleraar economie aan de UvA): ‘Als een fusie slaagt, is dat toeval.’

Laten we duidelijk zijn: wij zijn geen experts in fusies.
Wij kunnen u niet helpen uw fusie succesvol te maken. Wij zijn 'slechts' experts in communicatie.

Waarom dan toch deze site?
Heel eenvoudig: wij hebben een visie op wat u nu kunt doen om na de fusie in ieder geval uw communicatie succesvol te laten zijn.